TAILLÍ

Green Fees

May to September

 • Weekday: €20
 • Weekend: €30

Bealtaine go Meán Fómhair

 • Luan go Aoine: €20
 • Deireadh Seachtaine: €30

October to April

 • Weekday: €15
 • Weekend: €20

Deireadh Fómhair go Aibreán

 • Luan go Aoine: €15
 • Deireadh Seachtaine: €20

Visitors

 • Visitors may play 9 or 18 holes for this fee.
 • Visitors are requested to reserve a tee-time online or by contacting us.

  Phone:
  Email:

Cuairteoirí

 • Is féidir leat 9 bpoll nó 18 poll a imirt.
 • Is féidir leat áit a chur in áirithe ar líne, e phost a sheoladh chugainn nó glaoch a chur orainn.

Cloich Cheann Fhaola

Amuigh thíos anseo i gCloich Cheann Fhaola tá an suailce is an t-aoibhneas. Thar áit ar bith sa tír seo dá bhfacthas i mo thriall; Tá an fhírinne in achan líne dá bhfuil mé anseo ag scríobh. Fá dtaobh den áit is na daoine atá carthanach, cóir agus fial.


Mar gheall ar sin ní h-ionadh gur minic bhím ag smaoiteamh. Go gcaithfinn 'rith mo shaoil ann fá shonas is fá shó, Go bhfaighinn dídean ann is scíste ag deireadh mo sheanaoise, Is fosta gur ann ba mhaith liom bheith sínte thíos faoin fhód.

WANT TO LEARN MORE?

Follow Us On Social Media